Yorkville 新款C1890固定安装全频音箱

点击打开新窗口

150W的Coliseum C1890固安安装扬声器是用于多种商业扩声应用的理想产品, 90°x 30°的可旋转1英寸号角使得音箱可水平安装或垂直安装。9个吊挂点保证箱体易于吊挂。.C1890 音箱具有接线柱输入和1/4英寸插口输入,配有全金属的U型架。C1890B – 黑色油漆覆盖材料
C1890W –白色油漆覆盖材料

http://www.yorkville.com.cn/views.asp?hw_id=134


--------------------------------------------------------------------------------
  相关产品
没有相关产品
分类: 最新产品 日期:2009/12/21 查看:1678